Avís legal i Política de Privacitat

En compliment del deure d’informació que estipula l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, DJOCS S.C. en qualitat de titular de la plana web djocs.cat, procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: DJOCS S.C.

Domicili social: C/ Sant Igansi 27, A1 de Santa Coloma de Farners (17430)

CIF:J55180269

CONDICIONS D’ÚS

La simple i mera utilització de la pàgina atorga la condició d’usuari de la pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’avís legal. Si l’usuari, no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest avís legal, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. Aquest avís legal, està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per DJOCS S.C., pot ser diferent en cada moment en què l’usuari accedeixi al portal. Per tant, l’usuari ha de llegir l’avís legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la pàgina.

L’usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’usuari NO podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de DJOCS S.C., que és el titular dels corresponents drets.

– Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets DJOCS S.C. o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de DJOCS S.C. o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de DJOCS S.C., o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de DJOCS S.C., o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada, de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de DJOCS S.C. o de tercers inclosos en la pàgina que hagin cedit continguts, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes ..

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DJOCS S.C. és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades, orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat. Durant la navegació a través de djocs.cat és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal, a través de diferents formularis disposats a l’efecte. Aquestes dades, formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recull d’aquests. D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable del fitxer:DJOCS S.C., domiciliada a C/ Sant Igansi 27, A1 de Santa Coloma de Farners (17430), així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s’ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic a , el mateix formarà part d’un fitxer, la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

DJOCS S.C. exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

DJOCS S.C. no es fa responsable de cap dany derivat per la mala utilització, de l’usuari d’aquesta web.